Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Vårt miljöarbete

I vårt miljöarbete utgår vi från fyra fokusområden: klimatpåverkan, biologisk mångfald, avfall och materialval. Det gör det enklare att arbeta med miljöfrågorna samtidigt som miljöarbetet blir tydligare för både hyresgäster och medarbetare. För att säkerställa arbetssätt som ger ständiga förbättringar är vi på Huge miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hugehus i solljus

Våra fyra fokusområden inom miljö:

Fossilfritt

Klimatpåverkan

Bygg- och fastighetsbranschen står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser enligt Boverket. Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en utmaning. Huge arbetar för att utveckla nyproduktion klimatsmart och förvalta fastigheter ansvarsfullt.

Läs om vårt arbete med klimat och energi under 2023

 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Det är nödvändigt för att vi människor ska kunna fortsätta ha en hög livskvalitet, med frisk luft, rent vatten och god tillgång till mat. På Huge bidrar vi till den biologiska mångfalden genom att skapa goda livsmiljöer för olika arter.

Läs om vårt arbete med biologisk mångfald under 2023

 

AvfallAvfall

Miljömedvetenheten ökar hos konsumenterna och många gör smarta miljöval. Ändå uppstår ett visst avfall som behöver tas om hand på rätt sätt. Dessutom skapas stora mängder avfall när vi bygger nytt och renoverar. För oss på Huge handlar det om att ta vårt ansvar som fastighetsägare – och att göra det lätt att göra rätt för alla boende.  

Läs om vårt arbete kring avfall under 2023

 

MaterialvalMaterialval

När vi på Huge väljer material granskar och utvärderar vi inverkan på miljön. De material vi väljer vid renovering och när vi bygger nytt ska hålla länge, vara giftfria och estetiskt tilltalande. Till vår hjälp har vi miljödatabasen Sunda Hus där vi dokumenterar alla materialval. Sunda Hus är ett webbaserat system och rådgivning i arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Miljöpolicy

Här kan du läsa vår miljöpolicy.

Miljöpolicy

Kontaktperson:

Miljötips

Enkla tips

En del av vårt miljöarbete handlar om att ge våra hyresgäster goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, genom att till exempel informera om sopsortering, om hur man tvättar hållbart och minskar sitt matsvinn.

Läs mer och se våra filmer här

Huges bin

Bin har en väldigt viktig uppgift världen över – varje dag under sommarhalvåret flyger de från bikupan för att pollinera grönsaker och växter. Det är tack vare dem som vi kan äta oss mätta. Antalet minskar dock drastiskt och därför arbetar vi på Huge för att samhället ska få fler bin. Vi har ställt ut ett antal bikupor runtom i Huddinge där bina kan äta och arbeta.

Huges bin

Senast uppdaterad:

Tvätta hållbart

Att förlänga livet på dina kläder är ett sätt att värna om miljön. Klimatpåverkan, vattenförbrukning och mängden avfall minskar.

Tvätta hållbart

Minska matsvinnet

Matsvinn påverkar både miljö och din plånbok. Här kommer våra bästa tips på hur du kan ta tillvara på maten istället.

Minska matsvinnet

Ta hand om vitvarorna

Kan man göra en insats för miljön genom att ta hand om sina vitvaror? Svaret är ja! Här får du också tips på hur du smartast frostar av frysen.

Ta hand om vitvarorna

Städa miljövänligt

Dags för städning hemma? Så får du lägenheten ren och väldoftande utan onödiga kemikalier

Städa miljövänligt