Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Vårt miljöarbete

I vårt miljöarbete utgår vi från fyra fokusområden: klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald och materialval. Det gör det enklare att arbeta med miljöfrågorna samtidigt som miljöarbetet blir tydligare för såväl hyresgäster som medarbetare.

Hugehus i solljus

För att säkerställa arbetssätt som ger ständiga förbättringar är Huge miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Våra fyra fokusområden inom miljö:

Fossilfritt

Klimatpåverkan

Bygg- och fastighetsbranschen står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser enligt Boverket. Huges utsläpp kommer främst från uppvärmning av våra byggnader. Därtill kommer utsläpp från våra egna bensin- och dieselfordon. Vi kan påverka energianvändningen i våra fastigheter, med vilken typ av energi vi väljer att försörja våra byggnader med och vilka fordon vi äger.

Fossilfria senast år 2030

Vi har avtal om förnybar el, vilket minskar de utsläpp vi själva kan påverka. Utsläppen beror till stor del på användningen av fossila bränslen i produktionen av fjärrvärme. I Klimatdialogen tillsammans med fjärrvärmebolaget SFAB hoppas vi kunna minska vår klimatpåverkan.

Vårt arbete med att minska våra utsläpp hänger ihop med vårt systematiska energieffektiviseringsarbete. I enlighet med Allmännyttans klimatinitiativ ska vi vara fossilfria senast år 2030.

Vi minskar vår energianvändning

Fastighetssektorn står för närmare 40 procent av samhällets energi- användning. Därför är vårt arbete med att minska vår energiförbrukning en viktig miljöfråga för oss. Under 2021 minskade vi vår energianvändning med 2,6 procent. 

Arbetet omfattar energianvändningen i samtliga fastigheter i beståndet. Det är fastighetens energianvändning som rapporteras, det vill säga energi som går till uppvärmning, komfortkyla och fastighetsel. 

Vi moderniserar energiarbetet

Under 2021 har det fastighetsautomationsprojekt som startades 2018 fortsatt. Syftet med projektet är att effektivisera vårt energiarbete med en modern styr- och övervakningsanläggning som är tillgänglig via en gemensam webbplattform där samtliga fastigheter nås. En tydlig fördel med den nya anläggningen är att vi kan styra bort effekttoppar.

Driftsteknikernas arbetssätt med felsökning och driftoptimering kommer också att underlättas. Genom att installera trådlösa temperaturgivare kopplade till styrsystemet i varje lägenhet säkerställer vi dessutom att Huges hyresgäster har rätt inomhustemperatur.

Projektet kommer att leda till att vårt systematiska energiarbete förenklas och till att våra kunder förhoppningsvis är mer nöjda med inomhusklimatet.  Under 2023 kommer alla våra fastigheter vara uppkopplade till den nya tekniken.

 

MaterialvalMaterialval

Vid val av material granskar och utvärderar Huge materialens inverkan på miljön. De material som väljs vid till exempel renovering och nybygge ska hålla länge, vara giftfria och estetiskt tilltalande. Till hjälp används miljödatabasen Sunda Hus där materialval dokumenteras. Sunda Hus är en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel med ett webbaserat system och rådgivning.


Biologisk mångfaldBiologisk mångfald

I vår trädvårdsplan beskrivs åtgärderna för trädbeståndet flera år framåt och kan på så sätt effektivisera vårt arbete med våra träd.

Vi har ställt ut ett antal bikupor runtom i Huddinge där bina kan äta och arbeta. Det är Huddingeortens biodlareförening som sköter om våra bin. 

 

AvfallAvfall

Alla våra hyresgäster kan sortera sitt avfall nära hemmet. Utöver det uppstår det stora mängder avfall i ny- och upprustningsprojekt som vi behöver hantera. 

Målet är att alla hyresgäster ska ha möjlighet att sortera sitt matavfall under 2023.

Textilinsamling

I samarbete med Human Bridge erbjuder vi insamling av textilier. Under 2021 samlades 25 ton textilier in.

Här hittar du klädinsamlingsboxarna i våra områden

Miljöpolicy

Här kan du läsa vår miljöpolicy.

Miljöpolicy

Kontaktperson:

Miljötips

Enkla tips

En del av vårt miljöarbete handlar om att ge våra hyresgäster goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, genom att till exempel informera om sopsortering, om hur man tvättar hållbart och minskar sitt matsvinn.

Läs mer och se våra filmer här

Huges bin

Bin har en väldigt viktig uppgift världen över – varje dag under sommarhalvåret flyger de från bikupan för att pollinera grönsaker och växter. Det är tack vare dem som vi kan äta oss mätta. Antalet minskar dock drastiskt och därför arbetar vi på Huge för att samhället ska få fler bin. Vi har ställt ut ett antal bikupor runtom i Huddinge där bina kan äta och arbeta.

Huges bin

Senast uppdaterad:

Tvätta hållbart

Att förlänga livet på dina kläder är ett sätt att värna om miljön. Klimatpåverkan, vattenförbrukning och mängden avfall minskar.

Tvätta hållbart

Minska matsvinnet

Matsvinn påverkar både miljö och din plånbok. Här kommer våra bästa tips på hur du kan ta tillvara på maten istället.

Minska matsvinnet

Ta hand om vitvarorna

Kan man göra en insats för miljön genom att ta hand om sina vitvaror? Svaret är ja! Här får du också tips på hur du smartast frostar av frysen.

Ta hand om vitvarorna

Städa miljövänligt

Dags för städning hemma? Så får du lägenheten ren och väldoftande utan onödiga kemikalier

Städa miljövänligt