Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Tillgänglighetsredogörelse

Huge Bostäder AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I den här texten beskriver vi hur www.huge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Den nivå av tillgänglighet som huge.se minst ska uppnå är standarden WCAG 2.1 på nivå AA

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från huge.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till info@huge.se.

Svarstiden är normalt en dag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av den brist som beskrivs nedan.

Problem för dig som använder skärmläsare

  • Det finns fortfarande några bilder på huge.se som har alt-text som inte fyller sitt syfte, det vill säga att beskriva vad bilden föreställer/ska förmedla. Vissa bilder har tillhörande rubrik eller bildens filnamn som alt-text vilket inte tillför någon information. 
    Hänvisning till riktlinje: 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text. 

Vi jobbar kontinuerligt med vår tillgänglighet på webben och vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem så snart vi upptäcker dem.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Gamla dokument (pdf, .doc) som publicerats före den 23 september 2018
  • Lagen är inte tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt. På vissa projektsidor används kartor men då det går att tillhandahålla adressen via skärmläsare så omfattas alltså dessa kartor inte av lagen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort den senaste granskningen av tillgängligheten på huge.se i augusti 2022 via systemet Siteimprove. En ny granskning kommer göras i början av 2023.

Senast uppdaterad: