Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Vi rustar upp

Upprustningar är viktigt för att våra bostäder ska vara bekväma att bo i och för att byggnaderna ska stå så länge som möjligt. Här kan du läsa om hur det brukar gå till rent allmänt vid aktuella större och planerade underhållsprojekt på Huge.

Av Huges knappt 8 000 bostäder är drygt hälften från 1960- och 1970-talet och i behov av upprustning – ett arbete som kommer pågå de kommande 10–12 åren. 

Säker boendemiljö och modern standard

Sedan husen byggdes har rörstammar och vattenledningar utsatts för hårt slitage. För att minska risken för läckor och vattenskador byter vi nu ut dessa. Vi behöver också byta elanläggningar och i vissa fall förbättra ventilationen för att uppfylla dagens myndighetskrav på elsäkerhet och ett gott inomhusklimat.

Basnivå och utökad nivå

Hur omfattande åtgärderna i ett upprustningsprojekt blir beror till stor del på vad de tekniska undersökningarna visar på för respektive fastighet. Vissa åtgärder är nödvändiga att utföra i hela fastigheten och dessa kallar vi basnivå. Andra kan du som hyresgäst göra tillval för att få, dessa kallar vi utökad nivå. 

När ett stambytesprojekt är aktuellt för dig kommer du att få mer information i god tid från oss.

Frågor och svar om stambyte

Vi följer Sveriges Allmännyttas riktlinjer

Vi följer de riktlinjer som Sveriges Allmännyttas satt upp för ombyggnad på hyresgästernas villkor. Vi förhandlar också med Hyresgästföreningen om vad som räknas som skälig nivåer för upprustningen och de hyreshöjningar som kan följa som ett resultat av efter det.

I arbetet med att rusta våra fastigheter tar vi hänsyn till:

  • Miljö
  • Hållbarhet
  • Varsamhet
  • Sparsamhet
  • Tillgänglighet
  • Hyresgästernas inflytande

Läs mer om boinflytande på Sveriges Allmännyttas hemsida

Våra projekt

Alla våra projekt

Huges byggproduktion består av nya bostäder samt upprustnings- och stambytesprojekt. 

Här listar vi alla våra projekt

Senast uppdaterad: