Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Kullstigen 10–26

Nu är det dags att renovera de 78 lägenheterna och husen på Kullstigen 10-26 i Skogås. Vid renoveringen får alla lägenheter bland annat nytt badrum, nytt kök och en helt ny ventilation. Lägenheterna kommer som helhet att få en känsla av nytt och modernt.

Nyheter om renoveringen

 

Ny ventilation i alla lägenheter

Renoveringen på Kullstigen blir något mer omfattande än vid Huges vanliga stambyten. Bakgrunden till det är att husens stommar innehåller så kallad blåbetong. Den släpper ifrån sig ädelgasen radon.

Vi har under flera år provat med olika etablerade metoder för att minska halterna av radon. Tyvärr har det inte haft önskvärd effekt. Därför behöver vi nu installera en helt ny ventilation i alla lägenheter. Ventilationen ökar luftflödena och vädrar bort radonet i luften.

Nya kök och badrum

Den nya ventilationen med nya kanaler gör också att vi behöver renovera alla kök. För dig som hyresgäst innebär det att du får en lägenhet med ny hall, nytt badrum och ett helt nytt kök. Samtidigt ökar hyran för din lägenhet.

Flytt under bygget

Under byggtiden behöver du som hyresgäst på Kullstigen flytta till ett annat boende. Det kan vara permanent till en annan lägenhet hos Huge. Det kan också vara till ett tillfälligt boende som du själv ordnar. Det kan även vara till en annan tillfällig lägenhet hos Huge, i så fall i något av grannhusen.

Börja gärna redan nu med att rensa bort saker som du vet att du inte behöver ha kvar, både i förrådet och i lägenheten. Det underlättar när du ska flytta. Mer information om flytt och flytthjälp finns i den broschyr som delades ut till alla hyresgäster i augusti-september 2023.

Tre etapper

Vi utför renoveringen i tre etapper. Varje etapp tar cirka åtta månader.

 • Kullstigen 10, 12 och 14 med preliminär byggstart i januari-februari 2024
 • Kullstigen 16, 18 och 20
 • Kullstigen 22, 24 och 26

Därför behöver vi renovera

därför behöver vi renovera

 1. Ledningarna för vatten, avlopp och el går genom hela huset och kallas för stammar.
 2. Dusch, disk, tvätt och toaspolning i många år har slitit på husets ledningar.
 3. De slitna ledningarna går sönder. Det ökar risken för vattenläckor.
 4. Vi ska byta ut alla ledningar. I väggarna i badrummen finns vatten- och avloppsledningar. Därför behöver vi riva badrummen för att komma åt ledningarna.

Efter renoveringen slipper vi oroa oss för vattenskador. Du som hyresgäst kan också se fram emot ett nytt fräscht badrum.

Mera information 

Du har fått hem en broschyr där du kan läsa mer om vad renoveringen innebär och vilka valmöjligheter du har. Vi håller dig framöver informerad om vad som händer inför renoveringen.

Vi kommer att skicka nyhetsbrev och uppdaterar löpande här på hemsidan. Har du frågor är du välkommen att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. 

Här kan du ta del av broschyren för upprustningen på Kullstigen 10-26

Välkommen på informationsmöte

Inför renoveringen av ditt hus vill vi gärna träffa dig och berätta mer. 

 • Vi började med Kullstigen 10-14 den 13 september.
 • Nästa möte är för dig på Kullstigen 16-20 den 7 november klockan 17.30-19.00 på Huges kontor på Gamla Nynäsvägen 560.
 • Det avslutande informationsmöte är för dig på Kullstigen 22-26 den
  9 november klockan 17.30-19.00 på Huges kontor på Gamla Nynäsvägen 560.
 • Inför byggstarten ses vi på gården den 18 januari kl 16.30-18.30. Då berättar vi mera om renoveringen och svarar på dina frågor. Mycket välkommen. Vi bjuder på grillad korv och fika.

Varmt välkommen! 

Vanliga frågor och svar

Alla avlopps- och vattenledningsrör blir med tiden slitna och otäta, något som leder till kostsamma och otrevliga vattenskador. Därför behöver stammarna bytas vart fyrtionde till vart femtionde år.

Husen på Kullstigen 10-26 har dessutom förhöjda halter av radon. Det gör att lägenheterna behöver en helt ny ventilation. Sammantaget gör det att alla lägenheter får nya badrum, nya kök och en helt ny ventilation.

De nya hyrorna kommer att följa den överenskommelse som finns mellan Huge och Hyresgästföreningen. Vi återkommer med mera information i augusti om hyran för varje lägenhet. Om du redan nu har önskemål om att byta till ett billigare boende så kontaktar du oss om det.

Sedan tidigare har du som bor i husen lämnat ditt samtycke. Det behövs när Huge ska göra värdehöjande ombyggnads- eller upprustningsarbeten i huset.

Varje hyresgäst behöver ge sitt samtycke för att vi ska kunna genomföra standardhöjande åtgärder i lägenheten. Och minst hälften av hyresgästerna behöver godkänna åtgärder i gemensamma utrymmen.

Varje etapp tar cirka 8 månader. Vi börjar med Kullstigen 10-14. Preliminär byggstart i januari-februari 2024.

Under augusti återkommer vi med mer information. Där kan du läsa mer om informationsmöten och hur du engagerar dig i samrådsgruppen.

Husen innehåller det strålande byggnadsmaterialet blåbetong. Det kan ge förhöjda halter av radon i inomhusluften. Våra mätningar visar att vissa av lägenheterna i husen idag har godkända värden, andra har fortfarande förhöjda radonvärden.

Radonhalten ser olika ut i lägenheterna beroende på markförhållanden, byggnadskonstruktion, våning i huset, ventilationen i lägenheten samt till viss del lägenhetsstorlek. En del lägenheter har godkända värden, medan andra har radonvärden som är högre än referensvärdet på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft.

Vi har de senaste åren utrett vilka åtgärder som skulle kunna lösa problemen på Kullstigen 10-26. Vi har provat olika förbättringar som rengjorda luftventiler och kanaler, radontapeter, justerat ventilationen, satt in nya ventiler för insläpp av uteluft bakom element med mera. Tyvärr har det inte haft önskad effekt.

Husens konstruktion gör att det inte finns någon enkel lösning. Därför har våra utredningar och tester tagit tid. Nu installerar vi en helt ny ventilation som är en etablerad metod för den här typen av radonproblem. Det brukar ge tillräcklig effekt. Vi kommer sen att följa upp den nya ventilationen med nya mätningar och eventuella förbättringar.

Som fastighetsägare har Huge ett ansvar för de boendes hälsa och livssituation. Vi har därför arbetat med att hitta långsiktiga lösningar som sänker radonnivåerna där de är höga. Nu installerar vi en helt ny ventilation i husen.

Boverkets och Strålskyddsmyndighetens hemsidor finns mera information om radon. 

Se vår film om stambyte

Kontaktpersoner

När du har frågor om renoveringen på Kullstigen är du välkommen att kontakta Huges ombyggnadssamordnare Peter Persson.  Före eller efter renoveringen kontaktar du som vanligt Kundservice för dina ärenden eller gör en felanmälan via Mina sidor på Huge.se

Mer om Skogås

Trångsund och Skogås ligger i Huddinge kommuns nordöstra del och här bor drygt
23 000 människor i höghus, låghus, radhus och friliggande villor. Huge äger över 1 900 lägenheter i områdena, stora delar av Trångsunds centrum och hela Skogås centrum.

Trångsunds centrum är ett litet utomhuscentrum med affärer, restauranger, apotek och vårdcentral. I Skogås centrum finns det mesta du kan behöva: mataffär, café, gym, tandläkare och bibliotek. Intill centrum ligger vårdcentral och barnmorskemottagning.

Skogås har ett bra utbud av fritidsaktiviteter. Drevviken erbjuder badmöjligheter under sommartid och skridskoåkning vintertid. I Lännaskogens naturreservat finns barrskogar, myrar och sjön Kvarnsjön. Simmar gör du i Skogåshallens 25-metersbassäng, och Rackethallen lockar bland annat med badminton och squash, paddel. På idrottsplatsen Nytorps mosse finns en konstgräsplan och utegym med hinderbana.

}