Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Avfall

I hyresavtalet framgår vad som gäller för sophantering. I vissa hyresavtal betalar hyresgästen för att nyttja fastighetens miljörum och dess fraktioner. I andra fall behöver hyresgästen teckna ett eget abonnemang för sophämtning med SRV.

Huge tar hand om borttransport av det avfall som sorteras i miljörummets markerade fraktioner. Övrigt avfall är hyresgästens eget ansvar. Som lokalhyresgäst hos Huge förbinder du dig att källsortera allt ditt avfall och att även i övrigt följa Huges anvisningar om källsortering och hantering av avfall.

Tillsammans verkar vi för trivsel och renlighet inom fastigheten och dess allmänna utrymmen. Du får t.ex. inte ställa upp material utanför din lokal. Om du ändå gör det har Huge rätt att efter skriftlig anmodan forsla bort detta på din bekostnad.

Återvinningscentralen

Här lämnas sådant som inte får slängas bland vanliga sopor såsom kemikalier, målarfärg, lim och lack (läkemedelsrester ska lämnas tillbaka till apoteket). I Huddinge finns en återvinningscentral
Storvretsvägen/­Vretvägen i Skogås.

För öppettider: www.srvatervinning.se

Senast uppdaterad: