Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Överlåtelse av lokal

Du behöver ett skriftligt tillstånd av Huge för att kunna överlåta din lokal till någon annan. Här kan du läsa mer om hur en överlåtelse ska gå till.

Enligt Jordabalken, 12 kapitlet, § 32 får en hyresgäst inte själv bestämma om hyresrätten till en lokal ska överlåtas till någon annan. Det krävs att hyresvärden samtycker till överlåtelsen.

Om du hyr en lokal hos oss som du vill överlåta till någon annan ska du fylla i en blankett för ansökan. Blanketten finns att ladda på vår sida där blanketter finns samlade.

Här hittar du blanketten om ansökan om överlåtelse av lokal

Skriv ut, fyll i och skicka in den till oss. Glöm inte att bifoga de bilagor som anges på blanketten.

Förutsättningar överlåtelse 

Tillstånd till överlåtelse ges om förutsättningarna enligt Jordabalken, 12 kapitlet, § 36 uppfylls enligt följande:

  1. lokalen helt eller till väsentlig del används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet.
  2. hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig överlåtelse.
  3. hyresgästen måste ha hyrt lokalen i minst tre år. Har hyresgästen hyrt lokalen i mindre än tre år krävs att denna har synnerliga skäl för överlåtelsen för att tillstånd ska erhållas.

Första förutsättningen:

Den pågående verksamheten måste vara av ett visst slag. Verksamheten måste drivas för att erhålla ett ekonomiskt utbyte vilket betyder att verksamhet som är av ideell natur vanligen inte kan erhålla ett tillstånd till överlåtelse. Den som övertar hyresrätten får inte ändra användningssättet av lokalen efter överlåtelsen. I ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras.

Andra förutsättningen:

Den som hyresavtalet ska överlåtas till måste uppfylla kreditprövning och andra villkor för att bli godkänd som hyresgäst hos Huge. Till ansökan om överlåtelse bör man förutom de handlingar som framgår på ansökningsblanketten även bifoga en kopia av senaste deklaration eller bokslut.

Tredje förutsättningen:

Synnerliga skäl för överlåtelse är vanligen dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra särskilt beaktansvärda händelser som gör att det i princip är omöjligt för hyresgästen att driva verksamheten vidare. Ekonomiska konsekvenser i form av förluster räknas inte ensamt som ett synnerligt skäl. Skicka gärna intyg.

Avslag

Om Huge ger avslag till överlåtelse kan du som hyresgäst ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till överlåtelse.

Senast uppdaterad: