Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Markskötsel

Vi vill att utemiljöerna kring våra fastigheter ska upplevas både trygga och estetiskt tilltalande.

Trygga och estetiskt tilltalande utemiljöer

Våra trädgårdsarbetare planterar växter året om som passar för årstiden, klipper träd och buskar och krattar bort löv. Under den mörka tiden på året ljussätts bland annat träd, broar och växtbäddar med fin belysning. 

Praktfulla granar som är på plats lagom till första advent bidrar till trivsel och extra ljus. De största granarna finns i Huddinge Centrum och Flemingsbergs centrum.

En bra utemiljö handlar också om tillgång till lekparker, trevliga sittgrupper och trafikmiljön. Vi kontrollerar regelbundet dessa ytor och utrustningen och åtgärdar eventuella brister. Gör en felanmälan om något är trasigt eller vid stora snömängder på tak med risk för fallande istapp. Det är viktigt för allas säkerhet. 

Året om

På sommaren klipper vi gräsmattor och rensar ogräs i planteringar. Under hösten tar vi hand om löven som fallit ner. När vintern kommer är det Huge och Huddinge kommun som tillsammans snöröjer. 

Pollare

I Huddinge Centrum har vi installerat så kallade pollare. Pollarna ska förhindra obehörig trafik, men är av en sådan typ att de kan släppa igenom bland annat färdtjänst och räddningspersonal. 

Senast uppdaterad: