Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Brand

Följ dessa instruktioner om det utbryter en brand.

Rädda – Larma – Varna – Begränsa – Utrym

Rädda

Rädda dig själv och andra som är i fara, men utsätt dig inte för risker. 

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 

Varna

Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet. Tryck på eventuell larmknapp.

Begränsa

Begränsa eller släck branden om du bedömer att det är möjligt. 

Utrym

Utrym via närmsta utrymningsväg. Stäng alla dörrar efter dig, det fördröjer branden och den giftiga rökens spridning. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Om det brinner och trapphuset är rökfyllt – stanna där du är. Räddningspersonalen hjälper dig ut. Hiss får ALDRIG användas vid utrymning.

Senast uppdaterad:

Brandskydd

Du har själv ansvar för att på ett organiserat sätt planera, utbilda, öva och följa upp brandskyddsarbetet för din lokal.

Brandskydd