Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Samråd

Enligt hyreslagen har hyresgäster rätt att få information om vad som ska göras i samband med en planerad ombyggnad eller upprustning som medför att bostadens värde eller utformning förändras.

Som hyresgäst hos Huge, som är ett allmännyttigt bostadsbolag, har du möjlighet till boinflytande enligt Allbolagen. När det handlar om underhålls- och förbättringsarbeten kan du utöva ditt inflytande genom att delta i den samrådsgrupp som bildas för varje enskilt större projekt. Gruppen består av representanter från Huge, Hyresgästföreningen och hyresgäster i den berörda fastigheten. Hyresgästerna väljer själva sina representanter vid det första informationsmötet i projektets tidiga skede.

Samråd skapar samsyn

Syftet med att bilda samrådsgrupper är att skapa samsyn genom dialog. Genom samråd kan beslutsprocessen underlättas för alla inblandade parter där hela fastigheter omfattas av större ombyggnads- eller upprustningsprojekt.

En strukturerad dialog gör det lättare att komma fram till vilka åtgärder som ska utföras och bidrar till att minska osäkerheten för hyresgästerna. Exakt hur ett samråd går till kan variera mellan olika fall beroende på projektens olika förutsättningar.

Hyresgästernas samtycke

Vi behöver också ditt samtycke för att kunna påbörja förbättringsåtgärderna. Vid det första informationsmötet dit samtliga berörda hyresgäster kallas delar vi ut en blankett för samtycke till att genomföra de åtgärder som räknas som standardhöjande.

Vi behöver även ditt samtycke att komma in i din lägenhet när det är dags. 

Läs mer om boinflytande och Allbolagen på Sveriges Allmännyttas hemsida

Frågor och svar om stambyte

Senast uppdaterad: