Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

OVK

OVK är en förkortning av obligatorisk ventilationskontroll. Detta görs regelbundet i våra fastigheter för att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad oberoende kontrollant som vi har avtal med. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med OVK.


Hur ofta måste ventilationen i en fastighet besiktigas?

OVK-besiktningen ska utföras var tredje eller sjätte år beroende vilken typ av ventilationssystem som är installerad i fastigheten.

Vad händer om ventilationen blir underkänd i en kontroll eller besiktning?
Då måste vi som fastighetsägare åtgärda bristerna så fort som möjligt. Sedan görs en ny kontroll för att se att ventilationen lever upp till de krav som ställs.

Hur vet jag om lokalen/bostaden jag vistas i har en godkänd OVK?
Besiktningsmannen utfärdar ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Vi som fastighetsägare sätter sedan upp intyget på väl synlig plats i fastigheten, oftast på en anslagstavla i entrén.

Vem är det som ansvarar för att OVK genomförs?
Det är fastighetsägaren som ansvarar att OVK-besiktningen blir utförd. Kommunens byggnadsnämnd följer upp och bevakar att fastighetsägarna utför OVK-besiktningar på sina fastigheter.

Är det samma besiktningsman som ombesiktigar fastigheten efter att brister har funnits och åtgärdats?
Det behöver det inte vara. Vi arbetar alltid med våra ramavtalade företag. Därför kan det ibland vara olika besiktningsmän som utför den inledande besiktningen och som sedan utför den godkända besiktningen.

Vad kan man som hyresgäst göra för att förbättra inomhusklimatet?
Det beror lite på vad man upplever är felet. Känslan att det inte finns någon luft beror oftast på att det är för varmt inne. Likaså om man upplever att luften är väldigt torr, skruva då ner radiatorerna så kommer luften bli bättre. Många glömmer också att rengöra ventiler och köksfläktar. Städning överlag påverkar. Är det dammigt i lokalen eller bostaden dammar ventilationen igen snabbare.

Senast uppdaterad: