Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Ombildning

Funderar du och dina grannar på att göra om era hyresrätter till bostadsrätter? Här finns information om hur en ombildning går till.

Steg-för-steg guide inför en ombildning

1. Ta reda på om huset går att ombilda

Ett första steg i en ombildning är att kontrollera att fastigheten inte omfattas av undantagskraven enligt Huges principer vid försäljning av fastigheter. Vissa hus inom Huges fastighetsbestånd är inte till försäljning. 

Undantagskrav gäller för:

  • nyproducerade fastigheter (10 år eller yngre)
  • bostäder i Huges centrumanläggningar
  • studentlägenheter.

Om fastigheten inte omfattas av kraven på undantag bör du och dina grannar ta hjälp av en ombildningskonsult som hjälper er att registrera en bostadsrättsförening hos Bolagsverket. Konsulten kan också bli ett stöd i det fortsatta arbetet med ombildningen.

2.  Lämna ansökan om ombildning till Huge

Huges krav är att minst 50 procent av de folkbokförda hyresgästerna ska ha skrivit på en intresseanmälan (den är inte bindande). Skicka den till Huge tillsammans med registreringsbevis för föreningen, samt fullmakt för en ombildningskonsult.

3. Huge bokar värdering av fastigheten

Huge kontrollerar att fastigheten inte strider mot undantagskraven och låter därefter två oberoende värderingsföretag värdera fastigheten. Extern värdering genomförs när 50 % av hyresgästerna i en fastighet skrivit på intresseanmälan.

4. Huges styrelse fastställer priserbjudande till föreningen

Efter värderingen tar Huges styrelse beslut om bostadsrättsföreningen ska erbjudas att köpa fastigheten till ett fastställt pris. Föreningen får en betänketid på sex månader, som i undantagsfall kan förlängas.

5. Föreningsstämman röstar om att köpa fastigheten

Ombildningskonsulten ordnar med handlingar och underlag som hyresgästerna ska ta ställning till. En viktig handling är en ekonomisk plan som visar föreningens och medlemmens ekonomiska förutsättningar vid ett köp. Bostadsrättsföreningen håller en stämma där medlemmarna (folkbokförda hyresgäster) röstar om att köpa fastigheten. Enligt lagkrav måste minst 67 % (två tredjedelar) av hyresgästerna rösta ja till ett köp vid stämman. Först då kan fastigheten ombildas till en bostadsrättsförening.

De som eventuellt vill kvarstå som hyresgäster hos Huge beviljas förtur i den interna bostadskön.

Senast uppdaterad:

Bolagsverket

På Bolagsverket finns mer information om hur en ombildning går till.

Bolagsverket