Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Värden – en uppskattad kundtidning

Under hösten har en läsarundersökning av Huges kundtidning Värden genomförts. Resultatet visar bland annat att den värderas högt och bidrar till en positiv bild av Huge.

Webbenkäten genomfördes av undersökningsföretaget Novus i oktober på uppdrag av Huge. Syftet var att ta reda på inställningen till vår kundtidning Värden, hur den upplevs och vilken effekt den har.

–Novus blev förvånad över vissa av resultaten, bland annat över det starka bandet mellan läsarna och Värden. Det överraskade också oss, samtidigt som vi blir väldigt stolta över att våra hyresgäster uppskattar vår kundtidning så mycket, säger Huges kommunikationschef Cristina Gonzalez Pons.                                              

Trovärdig tidning med bra information ger trogen läsekrets
Över 80 procent av enkätdeltagarna uppgav att de brukar läsa eller bläddra i tidningen när den kommer.

Läsarna tycker att språket i tidningen är lätt att förstå och att de får bra information om vad som händer och planeras. En majoritet tycker också att Värden är trovärdig, ”ger en positiv känsla av gemenskap” och ger ”insikt om förväntningar på mig som hyresgäst”.

– En särskilt glädjande siffra är att 49 % av läsarna upplever att de fått en mer positiv bild av Huge efter att ha läst tidningen, något som även läsare med annat modersmål än svenska tycker. Och hela 47 % svarade att de skulle sakna Värden om den inte fanns, berättar Cristina Gonzalez Pons.

Mer om det egna området
Över två tredjedelar av läsarna ger Värden det sammanfattande betyget Mycket positivt eller Ganska positivt. Innehållet i Värden överensstämmer väl med det läsarna vill ha, samtidigt önskas mer information om bland annat vad som är på gång i området där de bor, tips om bostaden/lokalen, nybyggen och om ämnet Trygghet och säkerhet.

– De synpunkter vi fått kommer hjälpa oss att utveckla och skapa en ännu bättre Värden, ett arbete som redan påbörjats, menar Cristina Gonzalez Pons.

FAKTA:

  • Totalt 565 personer svarade på undersökningen, de flesta bostadshyresgäster.
  • Nästan lika många män som kvinnor svarade på undersökningen.
  • 40 % har varit hyresgäst i 1-10 år,  54 % har varit hyresgäst i mer än tio år.
  • Cirka 40 % uppgav att de har annat modersmål än svenska. 

Senast uppdaterad: