Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Tillsammans för trygghet

För att öka känslan av trygghet i Huddinge har kommunen tagit fram ett nytt samverkansavtal där Huge är med som en av flera viktiga aktörer. Samarbetsparterna har kommit överens om fyra fokusområden som särskilt ska prioriteras.

Polis trygghet Hudding

–  Förhoppningen är att samverkan ska stärka Huge i arbetet för ett tryggare Huddinge. Det känns bra att vi på Huge är med och driver de här frågorna tillsammans med andra som också har stort fokus på tryggheten i Huddinge, säger Karin Strömberg Ekström, vd på Huge.

Samverkansavtalet har fyra fokusområden, gängkriminalitet, tryggheten i det offentliga rummet, våld i nära relationer samt arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Kopplat till dessa fokusområden har samarbetsparterna tagit fram aktivitetsplaner.

– Bland aktiviteterna märks informationsmaterial, utbildningar på skolor, olika typer av kontroller för att exempelvis förhindra narkotikabrott – och mycket annat, säger Huges områdesutvecklare Jessica Nenzén.

Sammanställer lägesbilden i våra områden

Inom ramen för samverkansavtalet finns en operativ samverkansgrupp som träffas varje vecka för att sammanställa en lägesbild. I den listas otrygga platser, ordningsstörningar, misstankar om brott och otrygghet i vår kommun. Det kan också röra sig om händelser riktade mot personer, egendom eller verksamheter. Veckolägesbilden och det brottsförebyggande arbetet är i hög grad beroende av iakttagelser och inrapporteringar.

– Vi går igenom vad som händer i kommunen, vart vi ska rikta vårt trygghetsarbete och om vi behöver få hjälp och stöttning någonstans. Här har Huge en viktig roll. Vi kan både få och lämna information om vad som händer i våra områden, säger Jessica.

Redan tidigare har det funnits ett samverkansavtal mellan polisen, kommunen och Södertörns Brandförsvarsförbund, men från och med i år ingår även Huge, Huddinge Samhällsfastigheter och Kriminalvården i det nya avtalet.

– Vi vill vara med och bidra till trygga områden och det här är ett steg i rätt riktning i det arbetet, säger Jessica.

Frågor? 

Har du frågor om samverkansavtalet mejla våra områdesutvecklare: trygghet@huge.se

Aktörer som ingår i Samverkansöverenskommelsen

  • Huddinge kommun
  • Huge Bostäder 
  • Polismyndigheten
  • Södertörns Brandförsvarsförbund
  • Huddinge Samhällsfastigheter 
  • Kriminalvården

Samverkansöverenskommelsen gäller för perioden 2023–2024.

Senast uppdaterad: