Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Huge ser ljust på framtiden

2024-04-30
– Det kan vara lätt att dra i handbromsen i svåra tider. Men vi tänker lite tvärtom. Bara genom att investera klokt och se ljust på framtiden kan vi vara hållbara på riktigt, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström när hon efter bolagsstämman summerar 2023.

Bland utmaningarna under förra året märktes höga räntenivåer, kraftigt ökade byggkostnader och en helt ny nivå på den civila beredskapen.

– Trots det uppnår vi nästan alla våra mål. Bostadshyresgästerna ger ett samlat betyg på Huge som är i nivå eller bättre än jämförbara bolag. Vi renoverade 485 lägenheter och med 55 % justerad soliditet uppfyller vi ägardirektivets mål på 50 %. Samtidigt bygger vi 335 nya lägenheter under de närmaste åren, säger hon.

12 miljoner besökare i Huges centrum

En stor del av Huges verksamhet består av centrumanläggningar. De är extra viktiga för att ge Huddingeborna en attraktiv boendemiljö med en efterfrågad service.

– Med 12 miljoner årliga besökare i våra centrum är vi nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Under en treårs-period har vi även halverat våra lokalvakanser. Samtidigt behöver vi ödmjukt vara nära våra handlare i deras vardag. Flera branscher har det tufft med en minskad köpkraft hos besökarna, säger Karin Strömberg Ekström.

Hållbarhet som gör skillnad

Under 2023 har Huge fortsatt att bredda och fördjupa arbetet med ekologisk och social hållbarhet. Bland satsningarna märks solpaneler på alla lämpliga tak vid renoveringar – och pilotprojektet med laddstationer för elfordon i alla områden. Under året tog Huge fram en plan för biologisk mångfald. Nu följer en inventering av mångfalden och fortsatta förbättringar i alla trädgårdar.

– Sedan tidigare genomför också vi en lång rad förebyggande satsningar för den sociala hållbarheten, med särskilt fokus på barn, unga och kvinnor. Behoven är stora och vi vet att satsningarna gör stor skillnad för många människor och familjer. Jag ser framför mig att vi kommer att växla upp vårt sociala hållbarhetsarbete tillsammans med alla andra goda samhällsbyggare i Huddinge, säger Karin Strömberg Ekström.

Ny digital redovisning med snabb sökning

I Huges års- och hållbarhetsredovisning för 2023 kan du läsa mer om året som gick. Redovisningen är numera digital och finns på Huges hemsida.

– Hela redovisningen är sökbar så att läsaren snabbt kan hitta det man söker. Redovisningen är också helt tillgänglighetsanpassad, säger kommunikationsstrateg Louise Lorander, som ansvarat för redovisningen.

Läs mera här

Senast uppdaterad: