Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Huddinge går samman mot våld i nära relationer

2023-11-20
Huddinge kommun, Huge och Kvinnojouren i Huddinge lanserar en gemensam utbildning för att förebygga våld i nära relationer. Utbildningen lanseras på organisationernas webbplatser i samband med en vecka fri från våld.

Våld i nära relation är en allvarlig samhällsfråga och våldsutsatthet påverkar hela livssituationen, även arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen.

– Vi alla, oavsett om det gäller en medarbetare, vän eller granne måste våga se, våga fråga och våga agera. Därför är det viktigt att utbilda och skapa medvetenhet om våld. Först då kan vi förändra attityder och beteenden som ligger till grund för våld i nära relationer. Jag är väldigt stolt över att vi tillsammans med Huge och Kvinnojouren Huddinge har tagit fram den här webbutbildningen. Den möjliggör inte bara att alla våra 6700 medarbetare uppmärksammas på att våld i nära relation kan finnas närmare än en tror och hur man kan vara ett stöd, utan även andra verksamheter, näringslivet och inte minst alla Huddingebor, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

Våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning, ålder, könsidentitet och social bakgrund. Men vi vet att kvinnor i större utsträckning utsätts för upprepat och mer våldsamt våld av män.

Arbetsplatsen en viktig arena

På en arbetsplats finns det minst en person som lever eller har levt i en relation där våld förekommer.  Arbetsplatsen är därför en viktig arena för upptäckt och förebyggande av våld i nära relation. För den som är utsatt för våld kan arbetsplatsen vara den enda plats där det är möjligt att ha kontakt med andra och känna sig trygg. Endast en av fyra berättar spontant för en chef eller kollega att man är våldsutsatt.

Våldet har en påverkan på medarbetares psykiska och fysiska hälsa och hela livssituation och kan vara en dold orsak till ohälsa som påverkar arbetsförmågan. Våld påverkar inte bara offret, utan även barn och familjemedlemmar som lever i det drabbade hemmet och även för den som är kollega eller chef till en våldsutsatt.

– Våld i nära relation kan vara en fråga om liv eller död, det vet vi som har arbetat med mäns våld mot kvinnor och barn i fyrtio års tid. Det kan vara avgörande att personen får det stöd och hjälp den behöver för att komma ur situationen. Att visa förståelse, erbjuda stöd och uppmuntra till att söka professionell hjälp kan vara en livräddande insats. Till oss kan kvinnor höra av sig anonymt och kostnadsfritt för samtal och rådgivning, säger Snövit Janson, verksamhetsansvarig Kvinnojouren.

Som två stora arbetsgivare visar Huge och Huddinge kommun att frågan om våld i nära relationer måste tas på allvar. Genom att systematiskt ställa frågan om våld så ökar chansen att upptäcka de tre av fyra som annars inte berättar om sin våldsutsatthet.

Ett sätt att visa omtanke

Jag hade så klart önskat att Huge och övriga världen inte behövde uppmärksamma detta samhällsproblem – våld i nära relation. Men tyvärr är det ju så att det är många kvinnor och barns vardag och vi kan alla hjälpas åt att göra skillnad. Vi gör det genom att våga fråga! Våra bostadsområden ska vara trygga platser för besökare, de som arbetar i våra områden och viktigast av allt för våra hyresgäster. Att ge hela vår organisation kunskap hur man ska agera om man ser tecken på att någon är utsatt för våld i sin relation är ett fint sätt att visa omtanke om våra hyresgäster. Det gör också att Huge blir en bättre arbetsplats för alla medarbetare, säger Karin Strömberg Ekström, vd på Huge.

Till utbildningen Våld i nära relationer (länk till Huddinge kommuns hemsida)

Stöd till dig som utsatts för våld i nära relationer (länk till Huddinge kommuns hemsida)

Senast uppdaterad: