Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Centrum rustas för framtiden

2024-04-18
Moderna och attraktiva centrum där människor vill vara och stanna. Helst länge. Det är målet och visionen för kommande utveckling av Huges centrumanläggningar i Skogås och Flemingsbergs centrum.

Visionsbild för Skogås centrum

–Vi vill skapa moderna centrum med ett bra och varierat utbud. Vi vill att det ska bli platser dit människor vill åka, inte bara för att uträtta snabba ärenden, säger Kristina Hafström, uthyrningschef för lokaler på Huge.

Åren har gått och det är dags att rusta både Skogås centrum och Flemingsbergs centrum inför framtiden. Arkitektbyrån Liljewalls har hjälpt till att ta fram ett gestaltningsprogram för fastigheterna. Programmet omfattar åtgärder av eftersatt underhåll såsom byte av tak och stammar, men också ytskiktsförbättringar och modernisering av både inomhus- och utomhusmiljöer. Som en del av detta planeras bland annat digitala tavlor och nya skyltprogram för att skapa enhetliga, harmoniska miljöer. Vi kommer också att rusta upp kundparkering och tillföra fler parkeringsplatser. Listan är lång och renoveringen genomförs inte bara på grund av utseende och funktionella skäl.

–Vi ska bygga bort otrygga platser. Sätta upp mer belysning, ta bort plocktak för att förhindra att saker göms, bygga bort korridorer och göra möbleringszoner för att få bort platser som lämpar sig för ”häng”. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp för att förhindra och störa stökiga platser, säger Kristina.

Mer genomtänkt butiksmix

I samband med renoveringen ses även hyresgästutbudet över för att skapa en bättre mix av butiker, restauranger och andra verksamheter i centrumet.

–Vissa hyresgäster kommer att behöva flytta i och med att deras hyresavtal löper ut och då passar vi på att bygga om och ta in några nya aktörer som kompletterar centrumen på ett bra sätt och skapar mer flöde, säger Kristina.

Sedan årsskiftet har informationsmöten genomförts för att berörda lokalhyresgäster ska få chans att ställa frågor och se visionsbilder.

–Vi har haft lyckade informationsmöten både i Skogås och Flemingsberg med positiv respons. Sedan är det ju alltid lite oro vid förändringar men vi planerar att ha täta dialoger vilket brukar underlätta, säger Kristina.

Strategiska val

I samband med renoveringen och moderniseringen tar vi med oss att samtliga åtgärder och materialval ska vara så lättförvaltade som möjligt.

–Det kommer bli lättare att förvalta och hålla rent och snyggt. Renoveringen är genomtänkt och strategisk för att underhåll av både centrum, lokaler och utemiljöer ska vara så enkel och kostnadseffektivt som möjligt, säger Kristina.

Vi beräknar att renoveringarna ska vara klara om cirka tre år i Flemingsberg och cirka fem år i Skogås.

–Jag känner mig ivrig att sätta igång nu. Moderniseringen av våra centrum är efterlängtad och platsutvecklingen innebär en höjd attraktivitet både för vårt centrum men även för bostäderna runt omkring. Det känns så bra och helt rätt att vi satsar på det här, säger Kristina.

Senast uppdaterad: