Hoppa till innehållet

Trivselpott

Har du idéer du vill förverkliga? Det kan handla om aktiviteter som stärker gemenskapen, tryggheten och engagemanget i ditt bostadsområde eller i din fastighet. Till exempel en gårds- eller intresseförening, en turnering av något slag, en odlingsgrupp eller ett förslag på hur gemensamma utrymmen kan bli bättre.

Du möjlighet att söka pengar från trivselpotten för att genomföra olika aktiviteter i våra bostadsområden.

Vem kan söka pengar?

  • Huges hyresgäster
  • En lokal förening som har verksamhet i våra bostadsområden

Vad kan man söka pengar till?

En aktivitet kan vara liten eller stor, men syftet ska vara att stärka gemenskap, trygghet och engagemang som bidrar till ökad trivsel i huset, kvarteret eller bostadsområdet i stort. Aktiviteten ska ske i Huddinge i våra bostadsområden.

Exempel på aktiviteter

  • Gårdsfester
  • Odling
  • Städdagar
  • Studiecirklar
  • Pysselkvällar för barn

Hur ansöker man?

Skicka ett e-post till oss. Beskriv din idé utförligt. Därefter beslutar vi på Huge vilka aktiviteter som ska få stöd.

Uppföljning

Efter avslutad aktivitet kommer ni att få fylla i en uppföljningsmall samt redovisa kvitton. 

Frågor?

Vid frågor, kontakta vår boendeutvecklare Tobias Lind.

Publicerad:

Senast uppdaterad: