Hoppa till innehållet

Så arbetar Huge med social hållbarhet

Att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga i sina områden är viktigt för oss. Här listar vi några av de exempel på insatser för trivsel och trygghet som vi gör.

Boendedialog
Boendeinflytande

Enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag ska hyresgäster ges möjlighet till boinflytande. Boinflytande innebär att hyresgästerna får inflytande över sitt boende, både över den egna lägenheten och över den gemensamma boendemiljön.

Läs mer om hur du kan få mer inflytande över ditt boende

Sedan många år finns ett samarbete mellan Huge och Hyresgästföreningen i form av Boinflytandeavtal. Hyresgästföreningen är en organisation som arbetar med att hitta former för organisera hyresgästers inflytande.

Boendedialog

Att anordna en boendedialog är ett sätt för oss att möta våra hyresgäster och öka boendeinflytandet i våra områden.

Boendedialog

OSG – Operativ samverkansgrupp

OSG är ett sätt för oss att gemensamt arbeta strukturerat och systematiskt för trygghet med andra aktörer. Syftet är att samverkan ska leda till ökad trygghet, minskad brottslighet samt leda till gemensamma och effektiva insatser och åtgärder. När vi gör insatser gemensamt så ger de större effekt än om var och en arbetar från sitt håll. Följande aktörer utöver Huge ingår i OSG: Huddinge kommun, polisen, räddningstjänsten, Huddinge Samhällsfastigheter och andra fastighetsbolag.

Gruppen träffas varje torsdag klockan 13.00 året runt. Inför mötet så sammanställer varje samverkansaktör en aktuell rapport över vad som händer runt om i Huddinge kommun. Vi på Huge sammanställer en lägesbild över våra bostadsområden och alla lägesbilder som kommer in till OSG ger sedan en samlad bild om hur det har sett ut under veckan. På så sätt får vi även en samlad bild som vi kan följa under längre tid över vad som händer i våra olika kommundelar samt vilka effekter våra insatser ger. Sammanställningen gör vi med hjälp av verktyget Embrace.

Unga för orten

Samverkan Huddinge är en ideell förening som leds och finansieras av medlemmarna Huddinge kommun, Huge, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Victoriahem, Fastighets AB Balder, Fabege samt Magnolia Bostäder.

Unga för orten sysselsätter cirka 200 ungdomar runt om i Huddinge under sommaren. Genom att göra fint i området där de bor gör ungdomarna en trygghetsinsats, samtidigt som de får värdefull arbetslivserfarenhet.

Rättvist byggande

Som hyresgäst hos Huge ska du vara trygg med att det är seriösa byggföretag med schyssta arbetsvillkor som bygger våra lägenheter och lokaler. Därför är vi med i föreningen Rättvist byggande som organiserar ett flertal stora bostadsbolag i arbetet mot byggfusk och lagbrott inom byggbranschen.

Så arbetar vi med Rättvist byggande

Trygghetsdialoger och trygghetsvandringar

Tillsammans med Huddinge kommun, polisen och Huddinge Samhällsfastigheter deltar Huge i trygghetsdialoger och trygghetsvandringar.

Trygghetsdialoger och trygghetsvandringar

Trygghetsaffischer

I flera av våra tvättstugor har vi satt upp så kallade trygghetsaffischer där vi informerar om hur våra hyresgäster ska agera vid brand, inbrott, störningar och hot och våld.
– Det här är en del av vårt trygghetsarbete där vi synliggör de olika instanser som finns. Vi vill att att våra hyresgäster ska vara trygga i sina hem och sina bostadsområden, säger boendeutvecklare på Huge.

Här kan du ta del av trygghetsaffischen

Samarbetsprojekt

Huges samarbetsprojekt är inriktade på aktiviteter för våra hyresgäster och särskilt fokus ligger på barn och unga. Våra samarbetsprojekt är en del av vårt sociala hållbarhetsarbete. Vi undviker ren sponsring.

Projekt vi stöttar:

Kontakta oss gärna

Om du har en idé om hur du vill förbättra din boendemiljö är du välkommen att kontakta våra områdesutvecklare.

Publicerad:

Senast uppdaterad: