Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Radon

Huge utför kontinuerligt radonmätningar i våra fastigheter. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att mätning av radon skall ske vart 10e år, och fastighetsägaren ansvarar för att radonhalten inte överstiger riktvärdet (200bq/m³).

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur går mätning av radon till?

Två detektorer, små svarta puckar, från Radonova placeras ut i vardagsrum/sovrum. Placeringen av dessa får inte ändras under mätperioden.

Vi utgår ifrån Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Ventilationssystemet ska under mätningen vara påslaget med öppna till- och frånluftsventiler. I övrigt använder du bostadsutrymmet som vanligt avseende vädring, inomhustemperatur/dylikt.

Hur ser planen ut för kommande mätningar?

Radonmätningarna i våra fastigheter kommer att utföras i tre etapper. Den första etappen är avslutad och nu planeras kommande två etapper som vi beräknar kan påbörjas i oktober 2020 samt i januari 2021. Sedan 2017 har Huge arbetat intensivt och systematiskt med ventilationen i fastigheterna, vilket behövs för att kunna göra tillförlitliga radonmätningar.

Vad händer om radonhalten är förhöjd?

Om radonhalten i din bostad visar ett förhöjt värde behöver vi tillträde till din lägenhet igen. Du får en ny avisering vartefter vi utför en kontroll av ventilation och luftflöden i din lägenhet. Om ventilationen visar sig vara bristfällig och kan förbättras åtgärdar vi detta och gör därefter en korttidsmätning av radonhalten på ca 10 dagar. Om korttidsmätningen visar goda värden kommer din lägenhet att långtidsmätas återigen under nästa etapp. Om korttidsmätningen fortfarande visar förhöjda värden reder vi ut orsaken och tar fram en lämplig åtgärdsplan.

Om du önskar ta del av din rapport ber vi dig kontakta kundservice. 

Insamling av radondetektorer

Med anledning av rådande situation vad gäller Coronaviruset strävar vi efter att i möjligaste mån minimera kontakt mellan hyresgäst och personal vid insamling av detektorer efter varje etapp. För att underlätta detta har vi tagit fram påsar som hyresgästen själv lägger detektorerna i, och därefter hänger på sitt dörrhandtag.

Om du vid utplacering av detektorerna fick ett bestämt datum för insamling av dessa, vänligen notera att detta datum kan bli senarelagt. Varje hushåll kommer att få information om när insamlingen ska ske, samt instruktioner för hur den ska gå till.

Här hittar du mer information om radonmätningar:

Radonova

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar bland annat med riskbedömningar, tillsynsvägledning och information till kommuner och andra myndigheter. Här kan du hitta mer information samt metodbeskrivningar:

Strålsäkerhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: