Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

El och säkringar

Om strömmen har gått i din lägenhet beror det troligtvis på att jordfelsbrytaren eller en säkring har slagit ifrån. Detta åtgärdar du enkelt själv. Titta i elcentralen/proppskåpet.

Elcentralen/proppskåpet sitter oftast vid ytterdörren i hallen. Om du bor i en nyare lägenhet har du automatsäkringar i form av reglage (se bild nedan). I övriga lägenheter finns proppar som kan skruvas i och ur.

Det är hyresgästens ansvar att kontrollera och byta trasiga säkringar. Kostnad utgår om Huges personal eller jour åtgärdar trasiga säkringar i lägenheten.

Bor du i studentlägenhet i Björnkullaringen? Då måste du kontakta kundservice, för ditt proppskåp sitter utanför lägenheten.

Om du har proppskåp

Om du belastar elsystemet hårt (till exempel genom att ha flera elapparater igång samtidigt), kan en eller flera säkringar gå sönder. Då bryts strömmen och du behöver byta propp. Kontrollera om de har samma färg. Är det någon som avviker? När en propp går sönder, faller oftast den lilla färgade brickan (i mitten av proppen) ner. Färgen visar vilken ampere (A) proppen har. Skruva ur den gamla och sätt i en ny med samma färg (Grön = 6A, Röd = 10A, Grå = 16A, Blå = 20A, Gul = 25A). 

Obs! Om spisen inte fungerar behöver du kolla tre olika proppar innan du kontaktar oss.

Om du har elcentral

Strömmen kan gå om du belastar elsystemet för hårt, till exempel om du har flera elapparater igång samtidigt. Då trycks ett eller flera reglage i elcentralen ner. Återställ säkringarna genom att trycka upp de reglage som har fallit ner.

Jordfelsbrytaren

Om hela lägenheten är strömlös har jordfelsbrytaren slagit ner strömmen. Den känner av om något är fel i elsystemet. Dra ur kontakten till den apparat som nyss orsakade strömavbrottet och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp reglaget som fallit ner.

Kontakta Huge

Du ska alltid göra en felanmälan för lagning av strömbrytare, vägguttag och fasta installationer. Om du vill dra ny el (till exempel installera infravärme på balkongen) måste vi först godkänna planerna. Elinstallationer ska alltid utföras fackmannamässigt.

Senast uppdaterad: