Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Byte av lägenhet

Vill du byta lägenhet? Se då till att hitta en annan hyresgäst som vill byta sitt hyresavtal mot ditt. Skicka in en ansökan till Huge när ni är överens om bytet.

Du måste ha minst två års boendetid i din nuvarande lägenhet för att få byta. För att bytet ska gå igenom behöver Huge ge sitt godkännande. Om den ena lägenheten har en annan hyresvärd krävs ytterligare ett godkännande. 

Så här gör du för att ansöka om att byta lägenhet:

Ladda ner blanketten "Bytesansökan". Fyll i och lämna in till något av våra områdeskontor eller posta till:

Huge Bostäder AB
Box 1144
141 24 Huddinge

Blankett Bytesansökan

Bifoga följande handlingar tillsammans med bytesansökan:

  • Personbevis
  • Anställningsintyg med löneuppgifter

Skicka in bytesansökan minst två månader före önskat bytesdatum. Huge förbehåller sig rätten att ta en eventuell kreditupplysning. 

Godkända skäl för byte

Du har rätt att genomföra ett byte om det löser ditt bostadsbehov, till exempel:

  • Om din familj har blivit större eller mindre så att boendeytan måste anpassas.  
  • Om din ekonomi har förändrats. 
  • Om du, eller någon annan i familjen, har fått fast arbete på annan ort. 
  • Om du ska studera på annan ort.

Den tillträdande hyresgästen kan få sitt hyreskontrakt uppsagt om bytesansökan kommit till stånd genom oriktiga eller utelämnande uppgifter eller olagliga transaktioner. Det är därför viktigt att bytet genomförs på det sätt, och under de förutsättningar, som anges och godkänns i bytesansökan.

Studentlägenhet

Byte av studentlägenhet är ej tillåtet. 

Besiktning

Innan bytet kan ske ska din lägenhet besiktas. Eventuell besiktningskostnad ska också vara betald. 

Flyttstädning

Om bytet går igenom och det blir dags för flytt; se till att lägenheten flyttstädas noga.

Senast uppdaterad: