Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Åtgärder som debiteras

I din hyra ingår skötsel och underhåll av bostaden och fastigheten. Allt ingår dock inte och om du har orsakat skador i bostaden eller på fastigheten kan du bli ersättningsskyldig. Nedan finner du en prislista på några av de vanliga fel som du får betala separat i samband med att vi åtgärdar felet.

Har du orsakat skador som Huge anser att du är skyldig att betala för kommer du att få en faktura på samtliga kostnader som uppstått i samband med arbetet. Fakturan kommer att skickas till din bostadsadress. Har du flyttat är det mycket viktigt att du begär eftersändning av din post så att fakturan når dig.

Prislista Sveriges Allmännytta

Följande arbeten utförs av personal från Huge under ordinarie arbetstid men ingår inte i hyran. Priserna är inklusive moms och följer Sveriges Allmännyttiga ”Nyckeltal för lägenhetsreparationer 2024”. Denna följs även vid andra reparationer etcetera. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.

Prislista Sveriges Allmännytta

ARBETSUPPGIFT

KOSTNAD

KOMMENTAR

Arbetskostnad för Huges personal

581 kr/timme

Minimidebitering: 30 minuter.

Låsbyte

Låscylinder med 3 st. nycklar
880 kr + 1 timmes arbetstid. Totalt 1461 kr.

Cylinder i system
985 kr + 1 timmes arbetstid. Totalt 1566 kr.

Tillhållarlås med 3 nycklar
1455 kr + 1 timmes arbetstid. Totalt 2036 kr

Huge byter de cylindrar som nyckeln går till.
Hyresgäst som anlitat låssmed får både betala låssmedskostnaden och kostnaden för att Huge ev. byter till cylinder i system.

Aptusbricka/Nyckelbricka 

Totalt 160 kr

Gäller både borttappad, trasig och extrabricka.

Postbox cylinderbyte

Totalt 596 kr

Byte vid borttappade nycklar.

Bredbandsuttag

220 kr + arbetstid för Huge Bostäders personal
eller installatörens fakturerade kostnad.

Vissa arbeten kan utföras av Huge Bostäders personal medans andra måste utföras av behörig installatör.

Bomkörning

581 kr/timme

Vid bokad tid då nyckel i tub saknas och ingen är hemma.

Brandvarnare
Byte av trasig brandvarnare är kostnadsfri

250 kr + 30 min. Totalt 541 kr.

Debiteras när hyresgäst varit vållande till obrukbar brandvarnare (sönderslagen etc.) samt när installerad brandvarnare saknas.

Städning efter utflytt

Sveriges Allmännyttas prislista, nyckeltal för lägenhetsreparationer.

Sveriges Allmännyttas prislista, nyckeltal för lägenhetsreparationer.

Skadedjurssanering som ej kunde utföras

Entreprenörens fakturerade kostnader.

Hyresgäst som avtalar tid med Anticimex för skadedjurssanering och sedan inte släpper in teknikern i bostaden, en så kallad "bomkörning". Detta gäller också om en hyresgäst inte har plockat undan och städat så att saneringen kan utföras på den avtalade tiden.

Tömning av bostad/förråd

Arbetstid för Huges personal,
alternativt entreprenörens fakturerade kostnader.

 

Bortforsling av föremål från gemensamma
utrymmen

581 kr/timmen. Minimidebitering 1 timme.

T.ex. skor, dörrmattor, tidningar, kartonger, möbler, cyklar och soppåsar.

Magasineringskostnad

Entreprenörens fakturerade kostnader.

Hyresgästen debiteras även enligt punkten ovan,
"Tömning av bostad/förråd"

Trasig fönsterruta

Entreprenörens fakturerade kostnader.

Innerrutan ingår i bostaden och är hyresgästens ansvar. Ytterrutan tillhör fastigheten och debiteras endast om hyresgästen varit vållande.

Jourutryckning av fastighetsjouren
En felaktig jourutryckning eller en så kallad
"bomkörning"

Entreprenörens fakturerade kostnader.

En hyresgäst som ringer fastighetsjouren men inte är hemma när reparatören kommer, eller som lämnar felaktiga uppgifter vilket gör att jouren rycker ut för ett "småfel" som de annars inte skulle ha åkt på.

Störningsutryckning

Totalt 1260 kr.

Hyresgäst som orsakar en störningsutryckning och störningen bekräftas av väktarna vid protokoll.

Öppning av dörr till gemensamhetsutrymmen
Då exempelvis nycklar glömts

581 kr/timmen. Minimidebitering 1 timme.

Öppning av dörr till gemensamhetsutrymme då exempelvis nycklar glömts.

Byte grönsakslåda kyl

Grönsakslåda 520 kr + 0,5 timmes arbetstid. Totalt 811 kr.

Debiteras när hyresgäst orsakat skadan.

Byte dörrhylla kyl

Dörrhylla 365 kr + 0,5 timmes arbetstid. Totalt 656 kr.

Debiteras när hyresgäst orsakat skadan.

Byte glashyllor kyl

Glashylla 370 kr + 0,5 timmes arbetstid. Totalt 661 kr.

Debiteras när hyresgäst orsakat skadan.

Byte wc-sits

Wc-sits plast 300 kr + 0,75 timmes arbetstid. Totalt 736 kr.

Debiteras när hyresgäst orsakat skadan.

Stopp i avlopp

Arbetstid för Huge Bostäders personal,
alternativt entreprenörens fakturerade kostnader.

Orsakat av hyresgäst, t.ex. doftblock. Vissa arbeten kan utföras av Huge personal medans andra måste utföras av entreprenör.

Trasig innerdörr

Innerdörr gabon 1530 kr + arbetstid. Totalt 2402 kr.
Innerdörr målad 990 kr + arbetstid. Totalt 1862 kr.

Debiteras när hyresgäst orsakat skadan.

Senast uppdaterad: