Hoppa till innehållet

Vi rättar till balkongplåt på Kommunalvägen 39

Centrala Huddinge
Vi arbetar just nu med att rätta till plåtdetaljer och fogar vid balkongerna på Kommunalvägen 39. Detta gör vi för att regnvatten ska rinna av så som det är tänkt.

Bakgrunden till arbetet är att några av er hyresgäster felanmält att det läcker in vatten på balkongen. Vi har tittat närmare på balkongerna och sett att en plåtdetalj lutar åt fel håll. Dessutom saknas en fog. Därför rättar vi till plåten och fogar om med förhoppningen att vi ska slippa få in så mycket regnvatten på balkongerna framöver.

Inglasningen gör aldrig balkongen helt tät

Även efter att vi rättat till plåt och fog får du som hyresgäst räkna med att det kan komma in mindre vattenstänk vid balkonginglasningen, som aldrig blir helt tät. Vid hårt regn och tung snö kan vatten leta sig in ändå.

Vår entreprenör som gör arbetet

Vi tar hjälp av SIPAB som gör arbetet vid balkongerna åt oss.

Klart under januari

Vi räknar med att arbetet blir klart i slutet av januari. Fram till dess har vi byggställning längs fasaden. Vi tackar för ditt tålamod med arbetet!

Publicerad:

Senast uppdaterad: