Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

"Vi lyckades med nästan alla våra mål 2022"

Nu är Huges års- och hållbarhetsredovisning för 2022 här. I år är den helt digital. Trots utmaningarna i omvärlden har vi på Huge en fortsatt stark grund att stå på med en justerad soliditet på 59 %, tydligt nöjdare bostadshyresgäster och märkbart energieffektivare fastigheter med en minskad energianvändning.

Stigande räntor och tydligt ökade underhållskostnader blev en ny vardag för oss i fastighetsbranschen under 2022. Trots utmaningarna har vi på Huge en fortsatt stark grund att stå på med en justerad soliditet på 59 % (56 % 2021), tydligt nöjdare bostadshyresgäster och märkbart energieffektivare fastigheter med en minskad energianvändning på 2,6 %.

– Efter pandemiåren fanns det goda förhoppningar om ett mer normalt 2022. Så blev det inte. Under året har vi löpande följt och agerat på den snabba ekonomiska utvecklingen. Därför kan vi också leverera fortsatt starka driftnetton och kassaflöden som på sikt lägger en hållbar grund för Huges stora investeringar. Vi är lyckosamma i nästan alla våra mål för 2022, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström när hon summerar 2022 efter bolagsstämman den 28 april.

Våra renoveringar ger hållbarhet

Under året har vi renoverat drygt 500 lägenheter. Under de kommande tio åren kommer Huge att renovera ytterligare cirka 4 500 lägenheter inom ramen för bolagets välbeprövade renoveringsmodell. Över tid ger renoveringarna oss en hållbar ekonomi med lägre underhållskostnader, förbättrade driftnetton och nöjdare bostadshyresgäster.

– Samtidigt är det inget självspelande piano.  Vårt arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i byggprojekten måste hela tiden prövas och utvecklas. Jag vill särskilt lyfta fram renoveringen av vårt studenthus med 266 lägenheter i Grantorp som ett bra exempel. Lägenheterna får helt nya kök och badrum – samt nya fönster av återvunnen plast, berättar Karin Strömberg Ekström.

Besökarna åter i våra centrum

Våra kommersiella centrum har – som branschen i övrigt - utmaningar med nya köpbeteenden efter pandemin och en hög inflation som gör att många konsumenter håller lite extra i pengarna. Trots detta kunde Huges centrum uppvisa goda siffror för besöksantal och omsättning under 2022.

– Våra centrum närmar sig de siffror som gällde före pandemin. I Huddinge centrum ökade omsättningen med nära 10 procent jämfört med 2021. Under kommande år fokuserar vi lite extra på lokalkunderna i våra centrum, vilka betyder mycket för Huddinge kommuns samlade attraktionskraft, säger Karin Strömberg Ekström.

Samarbete för trygga miljöer

Tillsammans med en rad andra aktörer har vi antagit utmaningen i att skapa trygga och trivsamma miljöer mellan husen. Över tid är målet att Huges hyresgäster minst ska känna samma trygghet som hyresgäster hos andra jämförbara bostadsbolag.

Och vi har ett ambitiöst trygghetsarbete med såväl hårda förbättringar i fastigheterna som mjuka satsningar på ungdomars fritid och sommararbete, friidrottsskola och en mycket uppskattad läxhjälp.

– Vi samverkar också varje vecka med kommunen, polisen och andra fastighetsbolag för att snabbt kunna agera när något händer. Vi märker att de samlade trygghetssatsningarna gör skillnad för att skapa livskraft i Huddinge, avslutar Karin Strömberg Ekström.

Läs mer om 2022 i vår samlade Års- och hållbarhetsredovisning.

Huges första helt digitala redovisning

– 2022 Års- och hållbarhetsredovisning är Huges första helt digitala redovisning. För att underlätta för läsaren har vi arbetat fokuserat med att göra den lättnavigerad, med klickbara länkar och avsnittsmeny, säger Lousie Lorander, som ansvarat för redovisningen.

Hela redovisningen är också sökbar så att läsaren snabbt kan hitta det man söker oavsett om det är delar i det finansiella resultatet, uppfyllanden av hållbarhetsmålen eller information om Huge som arbetsplats. Redovisningen är tillgänglighetsanpassad.

Senast uppdaterad: